MİSYONUMUZ ve VİZYONUMUZ

MİSYON

Üniversitemiz bünyesindeki birimlerimizin risk yönetimi ile kontrol süreçlerinin etkin ve yeterliliğini geliştirmek,

Üniversite faaliyetleri ile ilgili mali ve mali olmayan tüm kaynaklarımızın risk esaslı olarak, yetkin, dürüst, tarafsız ve bağımsız iç denetçiler tarafından sistem, uygunluk, performans ve Bilgi Teknolojileri uygulamalarıyla değerlendirmek suretiyle üst yönetimin hesap verme sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olmak

Üniversitemizin misyon ve vizyonuna ulaşmak için, tüm işlem ve faaliyetlerin stratejik plana, performans ve yatırım programlarına uygun olarak planlanması ve yürütülmesi konularında makul güvence sağlayarak, kuruma değer katmaktır.

VİZYON

Uluslararası iç denetim standartları ve meslek ahlak kurallarına uygun olarak gerçekleştirdiği denetim ve danışmanlık faaliyetleri ile, Üniversitemizin faaliyetlerine yardımcı, hataları önleyici ve yönlendirici önerilerle değer katan, yaptığı iyi uygulamalarla tüm iç denetim birimlerine örnek olan, ilkeli disiplinli çağdaş bir İç Denetim Birimi olmaktır.